Pemeriksaan ANC Terpadu Ibu hamil setiap hari Selasa dan Kamis

KB setiap hari RABU dan Jumat

Imunisasi Balita : setiap hari Senin

Suntik TT Caten : setiap hari sesuai jadwal pelayanan puskesmas